top of page
thumbnail_Image (14)_edited_edited.jpg

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ

ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਫੇਰਹੈਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:ਤਿਆਰ, ਆਦਰਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ.

 

ਗਵਰਨਰ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।

 • ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣੋ

 • ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ

 • ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

 • ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ

 • ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

 • ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ

 • ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ

 • ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

 • ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 'ਸਹੀ ਚੋਣ' ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ 'ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ' ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ।

bottom of page