top of page
thumbnail_Image (14)_edited_edited.jpg

Zabezpečení

"Prosím, chraň mě."

Tato jednoduchá, ale hluboce důležitá naděje je to minimum, na které by se mělo každé dítě a mladý člověk spolehnout.

Lord Laming 2009

 

 

We zajistí, že:

  • jsou přijata všechna přiměřená opatření, aby se minimalizovalo riziko poškození zdraví dětí

  • jsou podniknuta všechna vhodná opatření k řešení obav o blaho dítěte ve spolupráci s dalšími místními agenturami 

  • vytváříme atmosféru, kde se všechny naše děti cítí bezpečně, váží si je a naslouchají jim

  • všichni zaměstnanci rozpoznávají známky a příznaky zneužívání a reagují rychle a efektivně

  • sledujeme a podporujeme ohrožené děti

  • kurikulum je efektivně využíváno ke zvýšení informovanosti dětí a k posílení jejich bezpečnosti.

  • spolupracujeme s rodiči/pečovateli a podporujeme externí agentury

  • všichni dospělí v naší škole/službě, kteří mají přístup k dětem, byli zkontrolováni z hlediska jejich vhodnosti

Designated Safeguarding Team

Keeping Children Safe In Education

Domácí násilí

Pokud vám hrozí nebo právě trpíte domácím násilím, můžete požádat o ANI v lékárně a tam vám nabídnou bezpečný prostor a radu. 

bottom of page