top of page

Pranimet

Prindërit mund të mësojnë për aranzhimet e pranimit në shkollë përmes autoriteteve lokale në lidhjen e mëposhtme...

RMBC Education Learning

RMBC Admissions Appeals

Admissions Policy

2023-24

Admissions Policy

2024-25

Admissions Policy

2025-26

Under Consultation 18th December  23 - 29th January 24

Admission agreement 25-26

Changes made to the Admission agreement include

  • ​Removing information that parents do not need to consider making the agreement more user friendly

  • Adding within the Admission criteria provision during application for twins, triplets or siblings born in the same academic year to be treated as equals

  • PAN (Published Admission Numbers) numbers highlighted under appendix 1 to cover all schools within the trust. 

Prindërit do të ftohen në një intervistë pranimi pasi një vend të ndahet nga autoriteti lokal. Kjo intervistë do të përdoret për të folur rreth pritshmërive në shkollë në lidhje me frekuentimin, sjelljen dhe politikat. Ne gjithashtu do të plotësojmë dokumentet për fëmijën/fëmijët tuaj. Ju kërkojmë të sillni vërtetimin e identitetit për fëmijën/fëmijët tuaj dhe numrin tuaj të sigurimit kombëtar. 

To apply for a place for your child at Ferham Primary School and if they are over 4 years old, you must call Rotherham Council Admissions on 01709 823777. The admissions are the people who will arrange all the school places in Rotherham. 

English
اردو
عربي
українська
Slovenský
አማርኛ
Română
Panjabi
Italiano/Italiana
Czech
bottom of page