top of page
thumbnail_Image (14)_edited_edited.jpg

SEND Information 

Quality Mark Award - logo for Primary_pn_edited.jpg

SENDco është i përfshirë në të gjitha takimet e përparimit të nxënësve dhe është i përkushtuar të sigurojë që nxënësit me nevoja shtesë të mbështeten për të bërë përparimin më të mirë të mundshëm.

Çmimi Primar i Markës së Cilësisë

Mrs Bradley

School SENDCo

school@fep.jmat.org.uk

Rotherham Local Offer

Rotherham Visual & Hearing

SEND Code of Practice

Rotherham SENDIASS

Ferham SEND Information

Accessibility Plan

Ferham

SEND

Provision

SEND Information Report Video

RotherhamSENDLocalOffer_Flyer_PRINT 1024_1.webp
soap p1.png
soap p2.png
bottom of page