top of page
thumbnail_Image (14)_edited_edited.jpg

Anti-Bullying 

2019 GOLD RABA LOGO .webp
logo.png

Shkolla fillore Ferham pranon se ekziston nevoja për të mbrojtur mirëqenien e të gjithë atyre brenda komunitetit të shkollës dhe për të inkurajuar një kulturë bashkëpunimi, pranimi dhe harmonie brenda dhe jashtë shkollës.

 

Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë një mjedis të kujdesshëm, miqësor dhe të sigurt për të gjithë nxënësit, në mënyrë që ata të mësojnë në një atmosferë të qetë dhe të sigurt. Ne kemi pritshmëri të mëdha nga të gjithë nxënësit, stafi dhe prindërit dhe përpiqemi të krijojmë një komunitet shkollor në të cilin të gjithë fëmijët mund të përmbushin potencialin e tyre.

 

Ngacmimi i çdo lloji është i papranueshëm në shkollën fillore Ferham.  Nëse ngacmimi ndodh, të gjitha incidentet do të trajtohen menjëherë dhe në mënyrë efektive.  Shkolla zbaton në mënyrë aktive politikën e saj kundër bullizmit dhe ka rrugë të qarta për raportim, të cilat janë të njohura për të gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës.

Për më shumë informacion, ju lutemi hidhini një sy politikës sonë kundër ngacmimit në faqen tonë të politikave.

Anti-Bullying Policy

Tackling Race & Faith Targeted Bullying

Approach to Preventing and Tackling Bullying

Equality Act

Preventing and Tackling Bullying

bottom of page