top of page
thumbnail_Image (14)_edited_edited.jpg

Kohët e sesionit 

Portat kryesore hapen në orën 8.40 në mënyrë që fëmijët të shijojnë një bagel falas gjatë rrugës për në klasë si pjesë e skemës sonë të mëngjesit falas përmes Mëngjesi Magjik.

Faza e kujdesit ditor dhe e themelimit 1 

Sesioni 3 dhe 4 vjeç: 8.45 - 11.45

Sesioni 2 vjeçar: 12.15-15.15

 

Të gjitha klasat F2 - Y6

08:50 - 15:00 

Dreka

Faza e themelimit 2: 12:00-13:00

Viti 1 dhe 2: 11.45-12.40

Viti 3 dhe 4: 11:45-12:25

Viti 5 dhe 6: 12:15-12:55

Çdo fëmijë që vjen pas orës së tyre të seancës (kur portat janë të mbyllura) duhet të raportojë në zyrën e shkollës për t'u identifikuar. 

bottom of page