top of page
thumbnail_Image (14)_edited_edited.jpg

Na kontaktoni

Për të gjitha pyetjet, ju lutemi telefononi pritjen tonë kryesore nga ora 8:30 deri në 15:30 në: 01709 740962

Një kopje letre e çdo informacioni në faqen e internetit mund të kërkohet nga zyra e shkollës.

Sukses! Mesazhi u mor.

Vikki Fenton

Drejtoresha

Shkolla fillore Ferham
Qendra Ferham,
Ferham Road, 
Rotherham 
S61 1AP.

 

Tel: 01709 740962

Email: school@fep.jmat.org.uk

Twitter: @PrimaryFerham

bottom of page