top of page

Premium nxënësi

Primi i nxënësve është financimi i ofruar nga qeveria për të përmirësuar rezultatet e arsimit për nxënësit e pafavorizuar në shkollat në Angli. Provat tregojnë se fëmijët e pafavorizuar në përgjithësi përballen me sfida shtesë në arritjen e potencialit të tyre në shkollë dhe shpesh nuk performojnë aq mirë sa nxënësit e tjerë.

 

Për më shumë detaje, klikoni këtu. 

Pupil Premium 2023-2024

Pupil Premium 2022-2023

bottom of page