top of page
thumbnail_Image (14)_edited_edited.jpg

Koha e pushimit me afat

Pushimet doNOT të jetë i autorizuar në afat, përveç nëse në rrethana të jashtëzakonshme. 

Vetëm drejtori mund të autorizojë pushime.

Nëse ende i largoni fëmijët tuaj nga shkolla, mund t'ju lëshohet një Njoftim Ndëshkimi Fiks nga Autoriteti Vendor. 

Kjo është aktualisht 60 £ për prind për fëmijë nëse paguhet brenda 4 javësh.

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   120 £ për prind për fëmijë nëse paguhet pas 4 javësh.

Mospagimi i kësaj gjobe mund të rezultojë në veprime gjyqësore.

bottom of page